Odzyskanie zwrotu podatku z zagranicy

Wiele osób korzysta z możliwości odzyskania podatku, który zapłacili podczas legalnej pracy za granicą. Kwoty możliwe do odzyskania są często bardzo wysokimi sumami, więc warto postarać się o taki zwrot.

Zwrot podatkuJest kilka krajów, gdzie Polacy wyjeżdżają do pracy najchętniej. Kuszą ich tam przede wszystkim o wiele wyższe zarobki niż w kraju macierzystym. Jednym z takich krajów jest na pewno Wielka Brytania. O zwrot podatku zapłaconego w Anglii możemy ubiegać się aż do 4 lat wstecz. Dlatego jeśli dajmy na to legalnie pracowałeś w Wielkiej Brytanii w roku 2010 r., to o swój zwrot podatku możesz zgłosić się do roku 2014. Ważną informacją jest także to, iż pracownicy sezonowi, którzy pracowali w tym kraju od 3 do 6 miesięcy w skali roku, mają prawo do odzyskania całego zapłaconego podatku.

Kolejnym państwem, do którego Polacy chętnie wyjeżdżają do pracy są Niemcy. Osoby, które pracowały legalnie w Niemczech mają prawo do Warto wiedzieć, ze jeśli pracowałeś w Niemczech legalnie mam prawo ubiegać się o zwrot podatku również do 4 lat wstecz. Przy rozliczaniu należy zwrócić uwagę na posiadania kart podatkowych, kwotę wolną od podatku czy ulgę na dzieci.

Z kolei osoby, które wyjechały do Holandii mają aż 5 lat od przepracowanego okresu na zwrócenie się o zwrot. Suma, jaką możemy odzyskać podczas powrotu do swego kraju jest uzależniona głównie od takich czynników jak długość przebytej umowy o pracę, wysokość otrzymywanych zarobków oraz ewentualna ilości posiadanych dzieci. Przy zwrocie podatku z Holandii warto starać się również o tak zwane „rozłąkowe”. Jeśli twoja żona, mąż, brat czy rodzic są zameldowani pod tym samym adresem, to mogą się wtedy ubiegać o zwrot części twego podatku.